Tag Archives: สินค้าประจำวัน

กลยุทธ์การส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้เจาะตลาดรัสเซีย

รัสเซีย นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสำคัญหลายชนิด อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน อัญมณี และแร่ต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนในรัสเซีย ซึ่งไทยมีศักยภาพในหลายสาขาที่สามารถเข้าไปลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียได้ อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย โรงแรม บริการซ่อมรถยนต์และอะไหล่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยรัสเซียมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนสินค้านำเข้านั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ สินค้าประจำวัน ยา เนื้อสัตว์ น้ำตาล และผลิตภัณฑ์โลหะแบบกึ่งสำเร็จ

ปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียมีนโยบายเปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ

และกำลังเดินหน้าเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติหลายงานในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้ตลาดรัสเซียโดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น รัสเซียเป็นตลาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ แต่การทำธุรกิจในประเทศรัสเซียเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง โดยมีปัญหาหลักๆ คือ การคอรัปชั่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กระบวนการอนุมัติเอกสารรับรองโครงการ การจัดหาพื้นที่ ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค กระบวนการในด้านศุลกากร

อัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการสูงในตลาดรัสเซียโดยเฉพาะเครื่องประดับเงินของไทยที่มีการนำเข้าอย่างสม่ำเสมอ ไทยยังมีโอกาสจะขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้เข้าสู่รัสเซียได้อีกมากโดยที่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของรัสเซียมีขนาดใหญ่และมีความต้องการหลากหลาย อีกทั้งมีช่องทางเชิงกลยุทธ์การทำตลาดที่เปิดกว้าง ทั้งการนำเข้าโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้เจาะตลาดรัสเซีย คือการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพและมีโอกาสส่งออกมากขึ้น เพราะรัสเซียเพิ่มความเข้มงวดเรื่องคุณภาพสินค้า

หลังจากเศรษฐกิจรัสเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวรัสเซียมีกำลังซื้อสูงขึ้น และนิยมนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสนิทหรือรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวในวันหยุดที่ร้านอาหารนอกบ้านมากขึ้น การที่ชาวรัสเซียนิยมบริโภคอาหารรสชาติค่อนข้างจืด ทำให้ร้านอาหารจีนและร้านอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะร้าน Sushi Bar เพราะชาวรัสเซียเห็นว่าแปลกใหม่ ต่างจากอาหารท้องถิ่นที่รับประทานเป็นประจำทุกวัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าร้านอาหารไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากชาวรัสเซียที่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยติดใจในรสชาติอาหารไทย